BILDEN AV BIBLIOTEKET

Tavla: Illustration av vad bibliotekhet skulle kunna vara.(38052 bytes)

Min bild av biblioteket handlar om själva idén med biblioteket, bibliotekheten. Att andas information, tankeuttryck och känslouttryck är lika livsavgörande som att andas luft.

Det är en viktig skillnad mellan inspirationshavet och den vanliga luften: inspirationshavet finns inte där av sig självt, det måste vi skapa: som universitetsbibliotek, folkbibliotek, web-bibliotek... Vilken form biblioteket än tar hör det hemma där, i inspirationshavet.

Men ett hav i sig skapar inte några vågor. I det här fallet, på inspirationshavet, är det människorna som skapar dem; människorna som skriver eller talar, människorna som läser eller lyssnar, människorna som

söker, människorna, bibliotekarierna, som agerar vågbrytare och vågledare.

Det allra största underverket i den här kedjan ligger hos den enskilda människan, i övergångarna mellan hennes yttre och inre, mellan informationen där ute och kunskapen och känslorna där inne. Visst är det fantastiskt att en människa kan ge ut- tryck för en tanke eller en känsla som hon har inuti sig. Att sedan en annan människa kan få in-tryck, kan påverkas inuti av detta yttre. Och tänk att alla kan. Varenda människa, normalstörd eller ej, friskkropp eller ej, har ett språk. Vill ta in, vill ge ut – och vill kunna gör det tämligen oberoende av tid och rum.

På framtidens bibliotek (det som finns nästa år till exempel)

kan kommunikation  med digitala bilder bli till en viktig form för dem som klarar bilder bättre än text eller ljud.

Summerat: bibliotekheten är mer än vad vi brukar tänka när vi säger "bibliotek" till vardags. "Bibliotek" för tanken till böcker, sökningar, lånekort, tidningar, öppettider, bibliotekarier, hyllrader, atmosfär, tystnad, stämningar och uppläsningar... Och redan det är stort nog: en mångfaldens generositet som är möjlig att förverkliga bara om vi är många om den. Men bibliotekheten är ännu större. Vad är bibliotekhet för dig? Berätta!
Skriv till assist.bodil@certec.lth.se

Bodil Jönsson

Tankar, formuleringar och form: Bodil Jönsson och Karin Rehman.

Illustration: Anna Bengtsson

Sidan ändrades senast: 03-12-15