CV

Formell bakgrund, Bodil Jönsson

Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund
Tfn: 046 222 46 95
Fax: 046 222 44 31
E-mail: assist.bodil@certec.lth.se

 

Akademiska examina/motsvarande

Hedersdoktor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2002
Fil dr i fysik, Lund, 1972
Lärarutbildning 1968-69, Lärarhögskolan i Malmö
Fil mag, Lund, 1963

 

Yrkeserfarenhet

Anställning Arbetsgivare Intervall
Professor i rehabiliteringsteknik Lunds Universitet 1999-2009
Biträdande professor på CERTEC Lunds Universitet 1997-99
Expert i Läroplanskommittén Utbildningsdepartementet 1991
Huvudsekreterare Miljödelegationen Västra Skåne Miljödepartementet 1989-90
Universitetslektor på CERTEC Lunds Universitet 1993-97
Initiativtagare till CERTEC på LTH Lunds Universitet 1987
Olika anställningsformer på fysikinstutitionen , varav 10 år som universitetslektor i fysik. Även undervisning i Vetenskapshistoria Lunds Universitet 1963-93

 

Styrelseuppdrag

Jag har genom åren haft en mängd styrelseuppdrag, t ex varit ledamot av Läroplanskommitté, Miljövårdsberedningen, SALFO (FRNs råd för långsiktig forskning) och ett stort antal utbildningsnämnder, mm.

 

Se i övrigt historia, publikationer, föreläsningar, böcker , utmärkelser och priser.

 

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.