Publikationer, Bodil Jönsson

Här har jag försökt förteckna i stort sett allt jag kan komma på. Mycket är publicerat i böcker eller tidskrifter, på konferenser eller i media. Somligt ingår i rapportserier. Strävan har varit att göra så mycket som möjligt tillgängligt på Certecs website. Många publikationer har gjorts i samarbete med andra, men jag har inte här listat medförfattare på varje publikation. Inom tidsintervallen "Före 1980", 1980-talet, 1990-1993, 1994-1997 och 1998-1999 har jag   strukturerat i ordning Certec, Miljö, Fysik, Allmänt. I många fall är övergångarna mellan områdena flytande.

 

2009

Tio år senare, bok, Brombergs, 2009

2008

Sowing Forth - 2007 Certec turns 20, bok, Media-Tryck, 2008

The liquid drop: exposing and utilising difference in the design process, artikel, tillsammans med Britt Östlund och Annika Olsson,
Design Philosophy Papers

Vi lär som vi lever, bok, Gleerups Förlag, 2008

 

2007

Att så vidare - 2007 Certec fyller 20, bok, Media-Tryck, 2007

Tio tankar om mat, bok, tillsammans med Håkan Jönsson, Brombergs, 2007

Enlightened: The art of finger reading, artikel, tillsammans med Björn Breidegard, Yvonne Eriksson, Kerstin Fellenius, Kenneth Holmqvist et al.,
Studia Linguistica, 2007

Äldre och design, Temanummer av tidskriften Äldreomsorg, tillsammans med Britt Östlund, 2007

 

2006

Guld, bok, Brombergs 2006

Design Side-by-Side, bok, "Människonära design" (se nedan) på engelska, Studentlitteratur, 2006

Is the medicine helping?, bok, "Hjälper medicinen?" (se nedan) på engelska, Brombergs, 2006.

Att utmana stressen, bok, redaktör tillsammans med Orvar Löfgren, Studentlitteratur 2006

Feelometern, Certec-rapport 1:2006.

 

2005

Ethics in the making, Artikel tillsammans med Peter Anderberg, Eva Flodin, Lone Malmborg, Camilla Nordgren och Arne Svensk, i "Design Philosophy Papers", 2005

Communication aids for people with aphasia, Artikel tillsammans med Peter Kitzing och Elisabeth Alsén i Logopedics Phoniatrics Vocology. 2005; 30: 41 /46
 

Hjälper medicinen?, artikel tillsammans med Anna Rydén i tidskriften Medikament, nr 1, 2005.

Hjälper medicinen?, bok tillsammans med Stefan Carlsson och Eva Fernvall, utgiven på Brombergs, hösten 2005,
ISBN 91-85251-31-3
.

Människonära design, bok tillsammans med Peter Anderberg, Gunilla Brattberg, Björn Breidegard, Håkan Eftring, Henrik Enquist, Krister Indhe, Eve Mandre, Camilla Nordgren, Arne Svensk, Ingrid Whitelock, utgiven på Studentlitteratur, hösten 2005.

 

2004 

Patient Experiences and The Values of Medicines, artikel, medförfattare J Lyle Bootman, Hans-Georg Eichler, Daniel Moerman, Anna Rydén, International Forum on Medicines, FIP, The Hague.

Vunnet & försvunnet, Om rytmen i livet, bok utgiven på Brombergs förlag, 2004, ISBN 91-7608-969-x

Pacemaking – ett instrument för reflektion om rytm,tid och stress. Slutrapport från verksamhetsutvecklingsprogramet Pacemaking Jönköping. (1.9 MB)

Is there a patient perspective on strategic leadership? Föreläsning vid World Health Professions Alliance (WHPA) Leadership Symposium: Teaming Up for Better Health, Genève, Schweitz, 16 maj 2004 (pdf 660 kB)

Situated Research and Design for Everyday Life, Certec-rapport 2:04

Lever vi som vi lär? Föreläsning inom föreläsningsserien "För en bättre arbetsmiljö på Lunds universitet", 12 mars 2004 (pdf-format, 960 KB)

Funktionshinder, säkerhet, osäkerhet och katastrofer, Certec-rapport 1:04

2003

Enabling communication: pictures as language, kapitel i boken "Enabling Technologies: Body Image and Body Function"  redaktörer Malcolm MacLachlan och Pamela Gallagher, Elsevier Science, 2003, ISBN 0-443-07247-7. 

Äldre och design, programförklaring för den första ansatsen i äldresatsningen på Institutionen för designvetenskaper, november 2003 (pdf-format)

På tal om fysik, bok utgiven på Brombergs förlag, 2003, ISBN 91-7608-950-9

Lärande och design, föreläsning på Certec informerar-dagen  23 september 2003 (pdf-format)

Äldre och design, föreläsning på Certec informerar-dagen  23 september 2003 (pdf-format)

180 graders omsvängning, föreläsning på NHRs kongress 19 september 2003

Design för mångfald, tankedokument vid Arbetsmiljöhögskolans invigning 29 augusti 2003

"Jobbet ger var fjärde sömnproblem", debattartikel om stress och ohälsa i arbetet, DN, 3 juni 2003

Ledarskap för lärande, föreläsning vid Skolriksdagen, 27 mars 2003

 

2002

I tid och otid, bok utgiven på Brombergs förlag, 2001, ISBN 91-7608-902-9

Mobility and learning environments - engaging people in design of their everyday environments, projektrapport nr1, 15 december 2002

Introduktionsföreläsning i samband med invigningen av LVE-laboratoriet, 27 november 2002

Två efterhägnsna tankar, gästkrönika i GUJournalen 5/02

Ten Thoughts On Enabling Communication - For All, Keynote föreläsning vid the Second Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI) i Århus, Danmark. 22 October , 2002

As Time Goes By, Tal på jubileumsdagen, KTH:s 175 års jubileum, 6 september, 2002

Design for all/ Universal design/ Inclusive design, föreläsning vid invigning av Designhuset , 4 september, 2002

Ti tanker om IT i rehabilitering och pedagogik, jubileumsföredrag vid Hjälpemiddelinstituttets jubileumskonference i Århus den 3 maj, 2002

Pacemaking. Ett forskningsprogram om stress. Orsaker, verkningar och motåtgärder. Maj 2002

Pacemaking, Tankebilaga, maj 2002 (pdf-format)

Samverkan Region Skåne - Certec 2001 

Information, kunskap och universitetens framtid
Föreläsning vid Växjö Universitets Årshögtid, 9 februari, 2002

 

2001

Tankekraft, bok utgiven på Brombergs förlag, 2001, ISBN 91-7608-852-9

Allmänheten och vetenskapen
Anförande vid mötet Allmänheten och vetenskapen, Stockholm, 15 november, 2001

Bilder som Språk
Föreläsning vid International Conference on Language and Visualisation, Stockholm, 8-9 november, 2001

Om Vattenfall och Potentialer 
Föreläsning på ett Vattenfall symposium i Stockholm, 9 oktober, 2001

Konst och Vetenskap - Om ett annorlunda möte
Certec-rapport, 1:2001

On the sustainability of universities in the era of information technology.
Föreläsning vid Pre-Summit Conference, Knowledge and Learning for a Sustainable Society, Göteborgs universitet, 12 juni , 2001

Tänk om det är precis tvärtom!? Publicerad i  Medikament, Nr2 2001 (pdf-format)

 

2000

"Den obändiga söklusten", bok tillsammans med Karin Rehman, Brombergs förlag, 2000, ISBN 91-7608-806-5

Krapperupssymposiet 18 oktober, 2000, inledningsanförande.

Tio Tankar inför Elin Wägner-priset år 2000, 24 september, 2000.

De nya learning by searching-möjligheterna och deras möjliga betydelse för hörselskadade människor, Hörselskadades Riksförbunds Forskningskonferens, 13 september, 2000

Föreläsning Plats för människan? Det nya samhällets geografi, Östersund, 17 augusti, 2000

Råvaror och förädling – en gång till, enkelsidigt bidrag efter inbjudan från FN, augusti 2000

Fabeln om haren och sköldpaddan, Veckans Affärer, 14 augusti, 2000

Artikel till KK-stiftelsen om olika värdebaserade perspektiv på IT i skolan, Skolan mitt i U-svängen, juli 2000

Artikel till Skolverket om det nya teknikinriktade gymnasieprogrammet, Människan och teknologin, juli 2000

Keynoteföreläsning om Nollvisionen i trafiken på Nordiska Vägtekniska Förbundets kongress i Malmö, 15 juni, 2000

 

1998-1999

Certec

Det sögende menneske og dets redskaber - for en teknikpedagogik, Vera 8:1999, Det normale i det unormale (pdf, 570 kB)

Rehabiliteringsteknologi och design - dess teorier och metoder, Certec-rapport tillsammans med Peter Anderberg, 1999

Ständigt. Alltid! Skolans värdegrund, kommentarer till läroplanen. Skolverkets diarienummer 1999:1345 (pdf, 750 kB)

Den urgamla drömmen – att knäcka lärandets gåtor, Radioprogrammet "Sena vanor", 6 mars, 1999

Internet Inifrån Två, Certec-rapport 3:98

Vad är rätt? - Juridiska och etiska frågor i Certecs vardag, Certec-rapport 1:99

En sedelärande historia, Certec-rapport 2:99

Vad vi lärt oss av Isaac, bok, ISSN 1101-9956

What Isaac taught us (översättning av ovannämnda bok)

To make the strange familiar. And to make the familiar strange. The 26th Annual Congress of the Nordic Society for Educational Research, NFPF 98

Lägesrapport Widesight, mars 1999

Sekretess – för vems skull?, Socialpolitik, nr 1, mars 1998, pp 14-17

Sekretess och moral i domänen kunskap-information, Seminarium i arrangemang av Institutet för Framtidsstudier, 1998, kapitel i boken Moral och omoral. Var går gränsen? Nio forskares reflexioner, Karl-Olov Arnstberg och Thomas Fürth, red.,Uppsala 1999

Som man frågar får man svar, kapitel i boken "På förekommen anledning" om autism, redaktör Gunilla Gerland, förlaget CURA 1998, ISBN 91-89091-05-1. (pdf-format)

Allmänt

Bilden av biblioteket – en av nio medverkande i Biblitekstjänsts vandringsutställning för de svenska biblioteken, 1999-2000

Tio Tankar om Tid, bok utgiven på Brombergs förlag, 1999, ISBN 91-7608-776-X

 

1994-1997

Certec

Certecs kärna, ett nyckeldokument från 7 februari 1997 om det innersta i Certec

Certec´s core, översättning av nyckeldokumentet

Ge oss bara redskapen, Natur och Kultur, 1995

Just give us the tools, komplett engelsk version av ovannämnda bok

Teknik och förståndshandikapp, Natur och Kultur, 1994, ISBN 91-27-04135-2

Technology and differently abled people, komplett engelsk version av ovannämnda bok

Widesight, Certec-2:97

Capturing better data, Usertalk, Issue 6, pp 4-5, Autumn 1995

(Re)habiliteringsteknisk forskning, Socialmedicinsk Tidskrift, vol 72, no 6-7, pp 224-230, 1995

Rehabilitation Engineering Research, Theoretical and Methodological Consideration, The 4th European Conference for the Advancement of Assistive Technology (AAATE'97), Vol. 3, pp 351-356, Thessaloniki, Greece, September 29 - October 2, 1997

The Phantasticon, The 4th European Conference for the Advancement of Assistive Technology (AAATE'97)
Thessaloniki, Greece, September 29 - October 2, 1997

IT, Disabilities, Research and the Process of Learning, The 4th European Conference for the Advancement of Assistive Technology (AAATE'97), Vol. 3, pp 72-76, Thessaloniki, Greece, September 29 - October 2, 1997

Isaac - A Personal Digital Assistant for the Differently Abled Proceedings of the 2nd TIDE Congress, pp 356-361, Paris, France, April 1995.

Att erövra makten över sitt eget liv - Om Tullesbo i Sjöbo kommun. CERTEC-1:95

Autismen finns där - men det ska gå bra ändå! Del 1. Före Kennies datorisering. CERTEC-4:96

Learn.net - en introduktion. CERTEC-6:96

Fria Freja del 3, CERTEC-1:97.

Free Freya part 3, engelsk version av ovanstående

Fria Freja del 2, CERTEC-5:96.

Free Freya part 2, engelsk version av ovanstående

Fria Freja del 1, CERTEC-2:96.

Free Freya part 1, engelsk version av ovanstående

Datorns attraktionskraft. CERTEC-7:96.

"det kan jag ju...", videoprogramserie, 6 femtonminutersavsnitt om mänskliga effekter av teknikpedagogik

"I did it!", engelsk version av ovanstående programserie

Teknik - en väg till mänsklig gemenskap, Socialpolitik NR 4 oktober 1997

Terapi utan empati, Artikel publicerad i Expressen, kultursidan, 26/5 1997

USA överlägset Sverige, Artikel publicerad i Dagens Nyheter, 09 augusti 1997

Miljö

Mer är annorlunda, miljöavsnittet i boken "FN, Globalt uppdrag", ISBN 91-26-94330, inför 50-årsjubileet. (pdf-format)

"Framtidens skola", bok, huvudförfattare ISBN 91-630-2970-7

Forward to basics, videoprogramserie, 6 femtonminutersavsnitt om miljö och utveckling

Anno 93, Människan och miljön, ISBN 91-564-1993-7, (kapitel i boken)

Miljö och fysisk planering, SOU 1994:36, s 70-90, ISBN 91-38-13601-5

2022 - Fjorton essäer om Stockholms framtid, Byggförlaget, 1994, ISBN 91 - 7988 - 0991, (kapitel i boken)

"Environmental Education, The Challenges of the 21st century", ISBN 91-88094-07-3

"Livsstil och miljö", 1996. ISBN 91-620-1169-3, (kapitel i boken)

"Med periferin i centrum", 1996, ISBN 91-972550-7-6 , (kapitel i boken)

Kåseri i Vetandets värld, miljöupplagan, 12 januari 1997.

Fysik

Forskning om naturvetenskaplig undervisning, rapport från en rikskonferens i Mölndal 19-20 juni 1995.
NA-SPEKTRUM, Studier av naturvetenskapen i skolan, Nr 15, ISSN 1102-5492.

Allmänt

Att vara universitetslärare, SULF XIV/96

Finns universiteten i verkligheten? - tolv författare om kunskapens krafter, ISBN 91-576-4862-X, (kapitel i boken)

Den annorlunda plånboken, talad inspirationsbok, Iris förlag, 1997

Sommarprogrammet, Midsommarafton 1996.

 

1990 - 1993

Certec

(Re)habiliteringsteknik och forskningsbarhet, Certec-rapport - 5:90

Teknikutveckling för förståndshandikappade, CERTEC-2:92

Miljö

SOU 1990:93: Miljön i Västra Skåne - år 2000 i våra händer med bilagor SOU 1990:94, 95, 96, 97

På goda grunder - Inspirationsbok om miljö för lärare och andra framtidsarbetare, Bra Böcker, 1992, ISBN 91-7119-398-7 (Översatt och modifierad för användning i Kenya, Indonesien och Bolivia). Ny upplaga på Liber Utbildning, 1994. 

Utbildningsavsnittet i SOU 1992:104, Vår uppgift efter Rio, Svensk handlingsplan inför 2000-talet.

Utvärdering av SEI, Stockholm Environment Institute, 1992. Jag ledde utvärderingsteamet som bestod av Lord Judd, Storbritannien, prof Menon, Indien, och mig själv.

Four dimensions and five rights, a report on a possible strategy for future environmental education, published May 1992 in the first edition of the International Journal of Community Education, ICEA

Communication - Future means of contact, Conference on Ecology and Transport, Gothenburg, Sweden, November 29, 1990

Fysik

Naturfag er ogsaa kulturfag (i rapporten "Naturfag i skolen. Framskritt og fornyelse, ISBN 82-90904-11-8. Från Nordisk Forskarsymposion 1990)

Satelliter och kvastskaft - om nya vägar för undervisning om natur, teknik och samhälle, Utbildningsförlaget, 1990, ISBN 91-47-03298-7

 

1980-talet

Certec

Mänskliga behov - tekniska möjligheter. Om hur CERTEC/LNTH påbörjat arbetet med att bygga upp en rehabiliteringskedja i Sydsverige. CERTEC-1:89.

Bert-Olle har MS - men det ska gå ändå! Om hur det kan vara att leva med multipel scleros. CERTEC-2:89.

Fakta och Funderingar om Funktionshindrade och Framtidens Datorteknikanvändning. CERTEC-3:89

Tekniken i människans tjänst. Tvärsnittsfunderingar utifrån 3 utredningar. CERTEC-5:89

Fysik

Gas, vätska, fast fas, Studentlitteratur, 1986, ISBN 91-44-255551-9.

Optik, Studentlitteratur, 1987, ISBN 91-44-26441-9.

Experimentell Fysik, Studentlitteratur, 1987, ISBN 91-44-26802-5.

Technology for life, fysikerkonferensen "Trens in physics", konferensrapport finns

Grundskolans naturvetenskapliga undervisning i ett framtidsperspektiv (återgivet i symposieskriften "Naturvetenskapen i grundskolan", GU), Forskarsymposium 1987 om nordisk FoU kring fysikundervisning

Kvalitet i utbildningen, UHÄ-rapport. UHÄ hade valt mig att företräda sektor 1 (naturvetenskap och teknik).

På väg med fysiken. Ledare för en veckas UHÄ-seminarium om fysikpedagogik. Rapport finns.

Naturvetenskap för humanister. Ledare för en veckas UHÄ-seminarium. Rapport finns.

Rapporter utgivna av pu -enheten (pedagogisk utveckling) vid Lunds Universitet:

Under 13 år ledde jag kurser i Vetenskapshistoria vid LTH. Som komplement till kurslitteraturen producerade jag ett antal kompendier, t ex

 Allmänt

Jag ledde LU-delen av det stora nationella projektet "Flickor och teknik" 1983-84 och skrev över detta rapporten "Teknik för livet". Projektet fick massor av följdeffekter, av vilka vissa finns dokumenterade:

Jag tog initiativ till det stora Kap Verde-projektet om tillgång till vatten, som började på 70-talet, hade sin mest intensiva fas på 80-talet men fortfarande har utlöpor. Dokumentation: Universitetsinternt resulterade det i åtminstone en doktorsavhandling och mängder med examensarbeten.

Före 1980

Fysik

Avhandling 1972: Strålningsövergångar inducerade av snabba neutroner. Publicerade artiklar med anknytning till strålningsövergångar inducerade av snabba neutroner:

Martongruppens forskning om inlärning som utveckling, artikel i Forskning om utbildning 4, 32, 1978.

Under 1970-talet bedrev jag mycket utvecklingsarbete av utbildningen på Fysik, LTH. Endast bråkdelar finns dokumenterat.

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.