Allmänheten och vetenskapen

Bodil Jönsson, Certec, LTH

Stockholm, 15 november, 2001,


Upp strömmar orden,
tanken stilla står.
Ord utan tankar,
aldrig himlen når.
   

                    (Shakespeare)

Upp strömmar tankar,
orden stilla står.
Tankar utan ord,
sällan medmänniskan når.
 

                     (Egen travestering)

 

Det kan hända att förutsättningarna är väldigt mycket bättre än någon anar.

Hur bildande var egentligen folkbildningen - och för hur många?
Hur demokratisk var egentligen demokratin under den auktoritära eran?
Var finns i dag initiativföreträdet? Kanske redan hos allmänheten - fast vi sitter här med pannorna i veck.

 

Det kan hända att förutsättningarna är väldigt mycket sämre än någon anar.

"Och:ens tyranni" eller nätverkssamhällets inbyggda kollaps.
Tiden som den upplevda bristvaran - allt fler människor skådar sina egna gränser i vitögat.

 

Ingenting styr en utveckling så hänsynslöst som en uppbyggd tankeinfrastruktur. Därför är det främst genom förändringar av tankeinfrastrukturen som framtiden kan påverkas.

Börja med att försöka påverka tankeinfrastrukturen kring kunskap kontra information och med att försöka väcka till liv en tro på tankens kraft och på yttre och inre samtal. Så mycket har tagit färg av att åtminstone det inre samtalet hört enbart till religionens domäner. Det är inte helt lätt i dag att samtala om tankekraft på den profana nivån - tro mig, jag försöker. Tror man att tankekraft är flum, tror man att det bara är handling som gäller, då förnekar man faktiskt samtidigt kunskapssamhället. Men den tron sitter djupt i kulturen.

 

Håll fast vid fokusering på samtalet

Det är samtal som skall till snarare än debatter.

 

Håll fast vid nerifrån-och-upp-perspektivet

 

Orden, sammanhangsföreställningarna

Upp strömmar tankar,
exemplen stilla står.
Tankar utan exempel,
sällan medmänniskan når. 

                    (Egen travestering)

 

Exempel: Fysik för vuxna

Havande med idén. Men brottas med: kan man då överhuvudtaget nämna ordet fysik eller något av fysikens begrepp - detta ämne som 2/3 av människorna inte blott tyckte gruvligt illa om i skolan eftersom det var obegripligt utan än mer för att det var ointressant. Och varför skulle man vilja förstå nu, som vuxen?! - då försvinner ju många möjligheter till egna varierande individuella "förklaringar" och tro på makterna, tomtarna och trollen!

Jo, jag vet att många vill förstå, och kanske skall jag skriva den boken någon gång. Men här och nu är dess viktigaste funktion att mina intervjuer med många av dem som säger sig så gärna vilja förstå faktiskt mynnar ut i att det vill de nog egentligen inte alls… De har hittat sitt sätt att leva, klarar sig hyfsat med sina tankemekanismer och har egentligen inte så starka skäl att ändra sin intuitivt uppbyggda världsbild (jämför med kampen en gång i tiden mellan huruvida solen eller jorden var det som låg i centrum. Varför skulle man egentligen byta från den intuitiva med jorden som alltings mitt?! Dåtidens tidmätare var inte bättre än att modellerna med jorden i centrum fungerade lika bra som modellerna med solen i centrum. Så varför bry sig?)

 

Tänk igenom

Finns det kanske snart av sig själv ett växande behov av visa män och kvinnor, av motsvarigheter till oraklet i Delphi? När människor lär sig mycket, söker mycket, måste hon ha någon att gå till - annars blir det bara för mycket. Denna någon skall göra det som lärare egentligen alltid har haft som uppgift: tillföra struktur och vidga horisonten. Men förr var det som sändare, nu blir det som återkopplare. Och det är långt ifrån alla som är intresserade av återkopplar-rollen.

Kunskap Kostar. Kunskap Kostar Tid. Det är inte säkert att alla är särskilt intresserade av att investera denna tid - och de måste rimligen ha rätt att leva bra liv ändå. Det är långt ifrån säkert att utvecklingen går mot starkare samspel med visa män och kvinnor - man vill kanske i stället få lov att slippa detta svåra. Skall man inte få det då? Med vilken kunskapsimperialistisk rätt tror vi att många kan fås att eftersträva kunskap och forskning och dialoger med forskarsamhället?

 

Strategi

Börja med att fråga människorna - och nysta vidare utifrån sådana opinionsmätningar! Gör också gärna jämförande opinionsmätningar med blivande lärarstuderande inblandade. Vem är det som blir lärare? Specifikt: hur yttrar urvalet sig vad gäller intresset för samspel med elevers sökintresse, med och utan dator och internet?

Satsa på allmänheten snarare än på forskarna!

Var konsekvent i 180-gradersomvändningen: det är inte sändare (forskare) och mottagare (allmänhet) denna gången; det är i stället sökare (allmänhet) och återkopplare (forskare).

Hoppas på/ se till att SVT m. fl. aktörer får programansvariga med public service-intresse och kompetens.

Scientific American Frontiers - somligt är så lätt att göra! Hitta en ställföreträdande upplevare i klass med Alan Alda. Inte den flåsbusige teknikfantasten utan motsvarigheten till det förundrade barnet. Och undersök effekterna.