Externt, Bodil Jönsson

Sedan länge klarar jag inte det externa trycket mot mig som person. Tecken på oförmågan är min telefonotillgänglighet, min mailadress assist.bodil@certec.lth.se, mm. Ingetdera är ovänligt eller illa menat – det handlar bara om att jag inte vare sig orkar eller vill göra mer än jag gör.

Denna website och dess innehåll är ett sätt att försöka kompensera för att jag inte fysiskt kan bli mer tillgänglig än jag redan är. Jag finns i alla fall tillgänglig, kan jag försvara mig med – på nätet! Min presentation här under www.certec.lth.se/bodil omfattar cirka 200 Mb. Gratis tillgängligt i text, bild eller ljud.

På egen begäran upprätthåller jag formellt min tjänst som biträdande professor endast till 90% (reellt cirka 150%). Prioriteringen av vad jag gör inuti de fria 10%:en tillåter jag mig att hålla helt fri, och den bestäms bara av vad som för stunden känns mest spännande, utmanande, exotiskt eller uppsamlande.

Det externa är alltså en kombination av att tala in eller skriva böcker, medverka massmedialt och skriva artiklar, göra föreläsningar eller gå in i samtal. Men jag är mycket restriktiv och har den oskattbara förmånen att kunna gömma mig bakom assist.bodil, personifierad i sekreterare Lena Leveen, som förmår se genom mina ögon och hjälpa mig till en stundom uthärdlig arbetssituation.

Det externa är ibland nära knutet till mitt ordinarie arbete. Jag gör också en hel del rent ideellt. 

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.