Den annorlunda plånboken

Den annorlunda plånboken
En talad tankebok

Bodil Jönsson och Karin Örnfjäll

Egentligen är tid det enda du har.
Din tid kan du ha

  • till att skaffa pengar
  • till att ägna dig åt medmänniskor
  • till din omgivning (miljö, natur, prylar)
  • till ditt inre (tankar, känslor, kunskap)

Spännande är det att fundera över tiden som guldmyntfot. Det är faktiskt bara den som kan fungera som växlingsvaluta mellan de fyra facken i den annorlunda plånboken.

Innehåll:
Tiden
Klocktid och upplevd tid
Att vara bråttom.
Ställtid

Pengarna
Sann eller skenbar tillväxt
Två sorters pengar
Glesbygdsekonomi

Teknik och tankar
ITism, ITister och ITioter
Männskliga behov och drömmar
Tankekraft

Miljö och lärande
Kunskapsvisioner
Maten som insiktsbärare
Bilder och bildning
Kunskapsmål

Avslutning
Tiden och storken

Iris förlag Kassettböcker ISBN 91-7950-520-1

Sidan ändrades senast: 02-06-28