Människonära design

Bodil Jönsson (red.), Peter Anderberg, Gunilla Brattberg, Björn Breidegard, Håkan Eftring, Henrik Enquist, Krister Inde, Eve Mandre, Camilla Nordgren, Arne Svensk och Ingrid Whitelock

Utgiven på Studentlitteratur 2005.

 

ISBN: 9789144044941

Sidan ändrades senast: 07-04-20