TANKEKRAFT

Bodil Jönsson

Utgiven på Brombergs förlag 2001.

"Tankekraft handlar om samtal inifrån: om att komma underfund med den egna tankekraften och om hur den kan möta andras. många starka exempel, bland annat från de första egna skolåren, visar på samspel mellan kultur och teknik. Det som i bokstavlig bemärkelse var otänkbart då är i dag realitet - och vice versa.
Bästsäljaren Tio tankar om tid får sin uppföljning  med åtminstone tio tankar till om tid. Och hela slutkapitlet ägnas åt ekonomiska funderingar, väsensskilda från dem i A - ekonomi och börsnoteringar."

ISBN: 7608-852-9

Bokomslag: Tankekraft.

Sidan ändrades senast: 04-04-01