I TID OCH OTID

HEMMA OCH PÅ JOBBET

Bodil Jönsson

Utgiven på Brombergs förlag 2002.

"Nej, det är inget särskilt. Det har bara blivit för mycket.

Vad är det egentligen som blivit för mycket? För mycket arbete, för mycket prylar, för mycket resande, för mycket stimulans, för mycket splittring, för höga förväntningar, för många dåliga samveten? Kan allt detta ha att göra med människans oförmåga att sätta gränser? Gränser mellan hem och arbete, mellan tillgänglighet och avskildhet, mellan individen och gruppen.

Bokomslag: I tid och otid.

Alla traditioner säger att vi ska göra en åtskillnad mellan hem och arbete. Ändå tränger vi in små datorhörnor och permanenta arbetsplatser i hemmet. Arbete och hem glider samman. Men hemma är inte bara en plats. Hemma är också tid, meningsfull tid som vi alltid varit rädda om.
Bodil Jönsson skriver om vår tid hemma och på jobbet och om vår vilja att vara här och där samtidigt och om vad man kan göra åt överbelastningen."

ISBN: 7608-902-9

Sidan ändrades senast: 04-04-01