Design Side-by-Side

Bodil Jönsson (red.), Peter Anderberg, Gunilla Brattberg, Björn Breidegard, Håkan Eftring, Henrik Enquist, Krister Inde, Eve Mandre, Camilla Nordgren, Arne Svensk och Ingrid Whitelock

Utgiven på Studentlitteratur 2006.

 

ISBN: 9789144019369

Sidan ändrades senast: 07-04-20