Att utmana stressen

Redaktörer: Bodil Jönsson och Orvar Löfgren, professor i etnologi, Lunds universitet

Utgiven på Studentlitteratur 2005.

 

ISBN: 9789144047065

Sidan ändrades senast: 07-04-20