Vunnet & försvunnet

Om rytmen i livet

Bodil Jönsson

Utgiven på Brombergs förlag 2004.

"Vunnet och försvunnet" avslutar den trilogi tidsböcker som började med "Tio tankar om tid", baserad på mina egna upplevelser och erfarenheter, och sedan fortsatte med andra människors förhållanden till tid, rytm och marginaler i "I tid och otid". Nu, i "Vunnet och försvunnet", är tonen djupare - om inte skarpare så i alla fall allvarligare. Vad är det vi håller på med, egentligen, vad handlar de tappade balanserna om när man letar bakom alla skymmande utanverk?

Bokomslag: Vunnet & försvunnet

ISBN: 91-7608-969-x

Sidan ändrades senast: 07-04-19