Certecs första tio doktorer

Handledare: Bodil Jönsson

 

Håkan Eftring Håkan Eftring
Disputation 1999
Avhandlingens titel: The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities

Nu verksam på Certec.
Kirre Rassmus Gröhn Calle Sjöström
Disputation 2002
Avhandlingens titel: Non-Visual Haptic Interaction Design - Guidelines and Applications

Eve Mandre Eve Mandre
Disputation 2002
Avhandlingens titel: Vårdmiljö eller lärandemiljö? : om personer med autism inom vuxenpsykiatrin

Nu, 2009, verksam som kursledare, föreläsare och handledare inom psykiatrin, omsorgen och på Certec.
Jörgen Gustafsson Jörgen Gustafsson
Disputation 2004
Avhandlingens titel: Optics for Low Vision Enabling
Björn Breidegard
Disputation 2006
Avhandlingens titel: Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering
Peter Anderberg Peter Anderberg
Disputation 2006
Avhandlingens titel: FACE Disabled People, Technology and Internet
camilla nordgren Camilla Nordgren
Disputation 2008
Avhandlingens titel: The Art of Living with a Traumatic Spinal Cord Injury in its relation to Resources and Norms in Swedish Society
Kirre Rassmus Gröhn Kirsten Rassmus-Gröhn
Disputation 2008
Avhandlingens titel: User Centered Design of Non-Visual Audio-Haptics
Kirre Rassmus Gröhn Henrik Enquist
Disputation 2009
Avhandlingens titel: The I in Design
per-olof hedvall Per-Olof Hedvall
Disputation december 2009

 

Fram till licentiatexamen har jag också handlett:

Håkan Neveryd Håkan Neveryd
Licentiatseminarium 1998
Uppsatsens titel: Sensor-based navigating mobile robots for people with disabilities
Arne Svensk Arne Svensk
Licentiatseminarium 2001
Uppsatsens titel: Design av kognitiv assistans
Peter Abdelmassih Waller Peter Abdelmassih Waller
Licentiatseminarium 2007
Uppsatsens titel: Den utsträckta TV:n - Ett exempel ur praktiken
eva flodin 

Eva Flodin

Licentiatseminarium 2008
Uppsatsens titel:
To move ahead - the extension of a life-world

 

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.