Fysik, Bodil Jönsson

Som forskarstuderande inom neutronfysik:

Fysikutbildning för teknologer

Efter disputationen följde en period med stark utbildningsinriktning (som i någon bemärkelse fortfarande pågår). Den började mycket handfast med pedagogiska insatser på platsen i egen undervisning, som ledare för fysikutbildningar på olika linjer (som mest hade jag att handleda bortemot 20 handledare som arbetade inuti mina kurser), som ledamot i ett antal linjenämnder, etc. Det blev också ett antal förlagsutgivna läroböcker på universitetsnivå:

Delvis inbyggt i utvecklingsarbete inom utbildningen ligger att endast bråkdelar blir dokumenterat. Av det som finns dokumenterat är det omöjligt att förteckna de kurskompendier, laborationssärtryck, etc för den ordinarie undervisningen som jag gjort. Förresten hör det knappast hemma i denna sammanställning utan bör rimligen räknas till ordinarie verksamhet.

Här vill jag bara nämna de mer specifika, t ex nedanstående rapporter utgivna av pu-enheten vid Lunds Universitet:

Mer övergripande arbeten inom eller tangerande fysik och fysikutbildning

Under 13 år ledde jag kurser i Vetenskapshistoria vid LTH. Som komplement till kurslitteraturen producerade jag ett antal kompendier, t ex

Vidare medverkade jag som föreläsare vid ett antal internationella vetenskapshistoriska konferenser.

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.