Historia

Historia, Bodil Jönsson

Jag är professor i rehabiliteringsteknik och initiativtagare till  Certec-verksamhetens tillkomst år 1987. Under de första 6 åren var jag med som uppbyggare, somliga perioder helt ideellt, andra på 10 % av min arbetstid.  Jag var då bara tänkare, byggare, handledare, ordförande i dess styrelse, medelsansökansskrivare, mm. Dock resulterade arbetet också i ett antal CERTEC-rapporter, ISSN 1101 - 9956, med mig som ensam- eller huvudförfattare. Den kanske viktigaste ansatsen i dessa görs i "(Re)habiliteringsteknik och forskningsbarhet", Certec-rapport -5:90.

Från 1993 har jag i allt väsentligt arbetat på Certec, dock maximalt på 90 % av min arbetstid.

Vill du vet mer om vad jag gjort både före och under min Certec-tid, så gå till publikationer, föreläsningar, priser och utmärkelser, formell bakgrund och böcker.

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.