Certec logo

Bodils sidor

www.certec.lth.se

Sk

Miljö, Bodil Jönsson

Fr o m 1989 arbetade jag på heltid eller deltid några år i skilda regionala, nationella och internationella miljösammanhang. De skriftliga spåren är bl a

Självklart samspelar mitt arbete inom miljöområdet med min ovan dokumenterade inriktning på naturvetenskap, teknik, utbildning, tankemönster och kunskapsteori. Jag är medförfattare i ett stor antal böcker i detta gränssnitt. Sedan 1994 bl a

Jag kommer troligen aldrig att upphöra med arbete med miljöinriktning. Den senaste dokumentationen återfinns i två kapitel av "Tio år senare", Brombergs, 2009.

Denna sida uppdateras inte efter 1 oktober, 2009.