Bodil Jönsson blev tilldelad KTH stora pris för 1999

Bild på Bodil Jönsson och Anders Flodström från prisutdelningen.
Bild på Bodil Jönsson och Anders Flodström från prisutdelningen

Motiveringen från universitetsstyrelsen vid KTH

Universitetsstyrelsen beslutar

att till mottagare av KTH Stora Pris 1999  utse professor Bodil Jönsson med följande motivering:

Bodil Jönsson får priset för sina insatser som forskare, pedagog, folkbildare för teknik och vetenskap samt för att ha givit tekniken ett mänskligt ansikte.

Hon har på ett unikt sätt visat hur tvärvetenskaplig forskning mellan teknik, samhällsvetenskap och humaniora kan bidra till att lösa konkreta samhällsfrågor särskilt inom handikapp, skola och vård.

Bodil Jönsson är initiativtagare till och ledare av Certec, en centrumbildning för handikappforskning, som stått och står som förebild för motsvarande satsningar inom Sverige och även internationellt.

Inom ramen för Certec har Bodil Jönsson visat att samspelet mellan avancerad teknik och mänskliga behov i allra högsta grad bidrar till högre livskvalitet och även ekonomisk tillväxt.

Bodil Jönsson förenar i sin person ett lugn som ofta förknippas med filosofer och tänkare, med den dynamik som annars mest ses hos framgångsrika företagare och industriledare.

Senast ändrad: 02-06-28