Årets ekonomikvinna 2000

Som ett bidrag till att skapa goda kvinnliga förebilder inom det ekonomiska området delar FöreningsSparbanken sedan 1988 ut priset "Årets Ekonomikvinna"

En kvinna som "skall ha goda kunskaper i ekonomi, praktiskt och/eller teoretiskt".

Den 17 juni 2000 mottog Bodil Jönsson priset.

Motivering:
"Bodil Jönsson har med sitt forskande, sitt skrivande och sina föreläsningar gett oss inblickar i en ny värld och inspirerat många unga, särskilt kvinnor, att studera teknik och naturvetenskap. Hennes framgång som entreprenör i den akademiska miljön, där hon skapat Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning (Certec) vid Lunds universitet, har bidragit till att underlätta livet för många människor. Hon har också genom sin bok 'Tio tankar om tid' stimulerat till debatt i en av vår tids viktigaste frågor, den om hur vi hushållar med såväl mänskliga som tekniska resurser.

Som kvinnlig företagare, professor i fysik och författare är hon en värdig mottagare av titeln Årets Ekonomikvinna - den första detta millennium."

>>Tillbaka