Region Hallands kulturpris 2003

Motivering:

"Region Hallands kulturpris delas ut till personer som gjort framstående insatser inom kulturlivet och har anknytning till Hallands län. Kulturpriset har för år 2003 tilldelats professorn och författaren Bodil Jönsson med 25 000 kronor, för sin gärning som folkbildare och länk mellan den akademiska forskningsvärlden och en bildningstörstande allmänhet, samt för det i vetenskaplig och kulturell mening viktiga arbetet med att öka kunskapen när det gäller lärandet hos människor med kognitiva handikapp"

Fönstrets folkbildare 2001

Fönstret är ABFs kulturtidskrift och deras definition på en folkbildare är "människor och organisationer som rubbat våra invanda cirklar, som bildar sin omgivning och som får andra att växa och våga tänka i nya banor".

Bodil Jönsson har tillsammans med tio andra blivit vald till Fönstrets folkbildare 2001. 

Motivering:
"Fönstret tycker alltid att det är härligt att möta människor som tänker själva och som vågar tänka nytt. En av dessa stortänkare som får alla oss andra småtänkare att också börja tänka stort är forskaren Bodil Jönsson.
Hon ger oss nya perspektiv på hur vi lever och att vi själva kan styra vår egen tid i denna pressade tid."

 

ITQs utmärkelse 2001

1998 instiftade ITQ Syd ett pris som ska gå till "en person som genom sin verksamhet och sitt engagemang verkar för att öka kvinnors intresse för IT enligt mottot ... som ringar på vattnet".

Den 5 februari 2001 mottog Bodil Jönsson ITQ- utmärkelsen.

Motivering:
"Bodil Jönsson visar genom sitt arbete nyttan med IT på ett sätt som påverkar alla led i IT branschen. Genom att fokusera på denna nytta för alla människor, inte minst handikappade och barn, inspirerar hon oss kvinnor att fortsätta arbeta med praktiska, kloka tillämpningar av IT."

 

Hedersledamot Boelspexarna 2000

Boelspexarna startades 1994 och är den kvinnliga motsvarigheten till Lundaspexarna. Under åren som följt har Boelspexarna installerat flera hedersledamöter som var och en på sitt sätt står som förebilder för den verksamhet som bedrivs. 

Till åttonde hedersledamot utsågs Bodil Jönsson.

Motivering:
"Som framgångsrik kvinna är du en förebild för Boelspexarna i våra utspel på den mansdominerade spexscenen."

 

Miljöbibliotekets i Lund pris, "Kunskapens Frukt", 1996

Motivering:
"Föreningen Miljöbiblioteket uttrycker sin beundran för din miljöpedagogiska gärning."

 

Telias Stora talarpriset 1993

Motivering:
"För din förmåga att närma människor till naturvetenskap och naturvetenskap till människor, allt med djupt engagerad, personlig och humoristisk talekonst."

 

Rosénpriset 1992

Rosénpriset instiftades 1980 och delas ut en gång om året av Forskningsrådsnämnden (nu Vetenskapsrådet). Priset markerar nämndens intresse att stimulera och främja kontakterna mellan forskningen och allmänheten.

Bodil Jönsson utsågs till mottagare av Rosénpriset för framstående populärvetenskaplig insats.

Motivering:
"för hennes unika talang att på ett rakt och vardagsnära sätt berätta om vetenskapliga fenomen för unga människor och därmed både ge dem kunskaper och väcka deras nyfikenhet.

Att barn och ungdom får denna förståelse för forskningsvärlden på ett konkret och enkelt vis är en viktig populärvetenskaplig insats, liksom att de lär sig att tolka och värdera uppgifter. I detta arbete har hon hört till pionjärerna.

Ett genomgående drag i verksamheten är att hon som metod använder sig av ett forskande arbetssätt, det må gälla naturvetenskap, miljövård eller annat område.

Bodil Jönsson har också förmågan och fantasin att se vad forskning konstruktivt kan bidra med i många sammanhang där det inte är uppenbart."

 

Årets Folkbildare 1991

Vetenskap och folkbildning utsåg 1991 Bodil Jönsson till Årets Folkbildare då hon avmystifierat fysiken och gjort den begriplig.

 

>>Tillbaka