Certec 20 år

Exempel på aktiviteter 2007

Höstens seminarieserie

10 oktober
Certec deltar i Socialstyrelsens konferens "Handikapp i tiden – Tema Framtiden", som är en konferens om villkor, förutsättningar och levnadsförhållanden för personer med funktionshinder. (Programmet i pdf-format 230 kB)

Kl 10.15 - 11.15:
Certecs bidrag heter "Den största kicken är glädjen – om framtidskatapulter, -stötdämpare och -stödstrumpor" där vi presenterar tankar om framtida teknikanvändvärdheter.
Eve Mandre, Per-Olof Hedvall, Håkan Eftring, Peter Anderberg, Bodil Jönsson

Kl 15.00 - 15.45:
Bodil Jönsson avslutar med föreläsningen "De omöjliga situationernas teknik och pedagogik".

11 oktober
Certec deltar i Hjälpmedelsinstitutets ID-dagar med ett heldagsseminarium på temat "Människonära design".

Seminarieblock B3 Människonära design kl 9.00-12.00:
Människonära design, Bodil Jönsson
Jag känner mig klockan ellvig, Arne Svensk
Minimetern ger makt och mening, Gunilla Knall
FACE och AKK - hur funktion kan kopplas till attityder, kontroll och möjliggörande, Peter Anderberg, Bitte Rydeman och Per-Olof Hedvall

Seminarieblock B9 Människonära design kl 13.30-16.30:
Samtal om användvärd teknik, Håkan Eftring
Känn din dator och hör sen!, Charlotte Magnusson och Kirsten Rassmus-Gröhn
Att administrera sig själv, Camilla Nordgren
Det omöjligas pedagogik, Eve Mandre

17 oktober
Kl 10.00 - 12.00:
Licentiatseminarium, Per-Olof Hedvall

Kl 13.00 - 17.00:
VÄLKOMMEN till ett jubileumsmyllrande ”Certec informerar”! 

Senast ändrad: 08-01-18