Certecfonden

Två händer formar ett hjärta

Certeclogga

Stöd Certec-fonden (bankgiro 5070-3933) och därmed Certecs verksamhet!

Om du vill bidra "bara" för att göra gott, så hittar du här på www.certec.lth.se många exempel på vad en människonära teknik gjort och gör för skillnad. Också inför framtiden gäller att Certecs forskning och utbildning ökar möjligheterna att man skall kunna klara sig bättre efter exempelvis en olyckshändelse.

Kontakta gärna Susanne Nordbeck 046 222 4095 om du vill veta mer eller om du själv (eller ditt företag) vill komma närmare vår verksamhet och dra aktiv nytta av nya genombrott på ett tidigt stadium.

Senast ändrad: 07-09-13