Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök

Det andra samtalet - samspel på lika villkor


Hittillsvarande iFields-projekt är avslutat. Före mars månads utgång kommer du att här nås av information om förändringar av inriktning och form för detta arvsfondenfinansierade projekt, inriktat på effekter av förändrade kringförutsättningar för kommunikation inuti familjer med barn med funktionshinder."


Senast ändrad: 08-02-13