Conference 1997

The 4th European Conference for the Advancement of Assistive Technology (AAATE'97)
Thessaloniki, Greece, September 29 - October 2, 1997


Internationellt är den hitintills starkaste manifestationen att CERTEC på AAATE- konferensen (Europas största forskarkonferens inom (re)habiliteringsteknik), september-oktober 1997 stod för 4 av 87 bidrag.