Till Certecs hemsida CERTEC
http://www.certec.lth.se
Centrum för Rehabiliteringsteknisk Forskning
vid Lunds universitet


Artificiell Intelligens Artificiell Intelligens

om mötet mellan mänskliga behov
och tekniska möjligheter

Introduktionsbok för AI i handikappsammanhang


Charlotte Magnusson, CERTEC, LTH
ISBN 91-88452-16-6
Best. nr. 1500-0
SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan, 1994


En bok i serien Forskning och Utveckling

Utdragen

innehållsförteckning
förord

Kontakter

Charlotte Magnusson teknisk doktor vid CERTEC


Boken kan beställas från:

SIH Läromedel
Box 8133
700 08 Örebro

tel 019-10 54 90
fax 019-11 10 07