Användvärdheten hos robotar för människor med rörelsehinder

DOKTORSAVHANDLING, ISBN 91-628-3711-7
AUGUST
I 1999

Håkan Eftring


Denna avhandling behandlar robottekniken och de nya möjligheter den erbjuder människor med rörelsehinder.  Jag fokuserar på användaren och användningen av teknologin och i synnerhet på vad som gör robothjälpmedel värda att använda - användvärdhet till skillnad från användbarhet. 

Den första erfarenheten om robotars  användvärdhet erhölls genom utvecklingen av bladvändningsgripdon för kontorsroboten RAID. I denna avhandling analyseras och beskrivs principerna för att skilja sidor åt  och de rörelser som krävs för att vända blad. Användarerfarenhet av den rullstolsmonterade Manus-armen visar att robotarmar måste uppfylla tekniska  krav i termer av acceleration, hastighet och rörelsemönster.

Denna avhandling visar att användartester med robotar som hjälpmedel kan leda till ny kunskap både om användandet av själva teknologin och om användarens behov, förmågor, önskningar och drömmar. 

Innehåll

1. Introduktion
2. Robotteknik inom rehabilitering
3. Användvärdhet
4. Utveckling av arbetsstationen RAID 
5. Användartester med Manus-armen
6. Djupintervju med en Manus-användare
7. Förenklad användning av direktstyrda robotar
8. Etiska frågor
9. Diskussion och and Slutsatser
Referenser

Omslag till "The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities".

Hela avhandlingen (på engelska)

PDFPDF-format (1.24 Mb)

Filmklipp med RAID-roboten  Korta klipp som illustrerar RAID- robotens rörelser.

Senast ändrad: 07-05-24