Att så vidare - Certec fyller tjugo

 

Bodil Jönsson


Att Certec fyller 20 firar vi genom att i bild och text ge bort en tankebok med 20 viktiga tankespråk/kortrubriker från de här åren. De får sammanfatta och komplettera avhandlingar och rapporter, löpsedlar och broschyrer, föreläsningar och verksamhetsberättelser.

Det finns 30 000 dokument på www.certec.lth.se att luta sig mot för att hitta bakgrunder till den här texten, men just här avstår vi från länkar och lyfter bara upp avskalade tankar.

När vi till vardags håller på med att skapa en användvärd teknik genom en människonära design är det sällan någon quick fix. Bakom uppnådda resultat finns det en ständigt pågående teori- och metodbildning, och även om vi brukar låta artefakter och uppnådda resultat utifrån den berörda tala för sig själva, är vi väl medvetna om hur bakomliggande tankestrukturer (paradigm) påverkar vad som faktiskt blir gjort. Och vad som inte blir gjort.

 

Läs boken i pdf-format (3 Mb)

Adobe Acrobat Reader