Bländande: 
En berättelse om och av Lars BillgrenAtt i grunden förstå en annan människa låter sig inte göras. Vi kan inte ens avgöra hur maten smakar i någon annans mun eller hur världen ser ut för hennes ögon. Ännu svårare är det att ana sig till hennes känslor och tankar.

Likväl kämpar vi ständigt för att nå bättre kontakt. Vi vill inte acceptera ensamhet; vi vill åtminstone försöka berätta för varandra hur vi uppfattar omvärlden och oss själv. Det är kanske något av det allra djupaste vi kan lägga i detta att försöka vara mänskliga.

Men det räcker inte att säga: You man - be human! Hur gärna man än vill, kan man t ex inte som seende föreställa sig hur det är att bli blind och att vara blind. Men man kan få lite hjälp genom att någon berättar. Lars Billgren har skrivit en hel bok med just syftet att göra det lite mindre omöjligt för oss seende att förstå eller åtminstone ana.

Det är en bra bok. För egen del tyckte jag mycket om att läsa den. Den har också fungerat utmärkt som kursbok på den första kursen i rehabiliteringsteknik på Tekniska Högskolan i Lund. Det gläder mig därför mycket att boken nu ges ut på förlag så att dess tillgänglighet ökar. Den kommer att kunna hjälpa till att minska många klyftor och undanröja åtskillig onödig okunskap.Bodil Jönsson
Fysiker, ordförande CERTEC (Centrum för Rehabiliteringsteknik, LTH)

Innehåll