Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Bok- och rapportbeställning

Böcker | Doktorsavhandlingar | Licentiatuppsatser | Examensarbeten | Rapporter

Nedanstående publikationer kan du beställa av oss som trycksak. 

Om du vill beställa eller behöver mer information kontakta Lena Leveen.

Alla priser är exklusive bokmoms 6%.
Frakt- och expeditionskostnader ingår.
Var vänlig och ange organisationsnummer eller, om du köper som privatperson, personnummer.

På vår publikationssida hittar du alla våra publikationer. 
Vissa äldre rapporter kan finnas i tryckt form även om de inte finns med i förteckningen på denna sida. 

Till sidans innehållsförteckning.Böcker:

Omslag: Ge oss bara redskapen Ge oss bara redskapen

Ruth Bauth , Bodil Jönsson och Arne Svensk 

Pris: 100 :-

1995

 Omslag: Teknik och förståndshandikapp Teknik och förståndshandikapp

Bodil Jönsson och Arne Svensk 

Pris: 100 :-

1994

Omslag: Artificiell intelligens Artificiell intelligens. Om mötet mellan mänskliga behov och tekniska möjligheter

Charlotte Magnusson 

Pris: 125 :-

1994

Till sidans innehållsförteckning.Doktorsavhandlingar:

Omslag: Optik för synsvaga människor Optik för synsvaga människor

Jörgen Gustafsson

Pris: 250 :-

2004

 

Omslag: Non-Visual Haptic Interaction Design Non-Visual Haptic Interaction Design

Calle Sjöström 

Pris: 225 :-

2002

 

Omslag: Vårdmiljö eller lärandemiljö? Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin

Eve Mandre 

OBS! Eve Mandres doktorsavhandling och tillhörande CD säljs av KFS i Lund AB.
Beställ från utleverans@kfsab.se

2002

Omslag: The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities

Håkan Eftring 

Pris: 225 :-

1999


Till sidans innehållsförteckning. Licentiatuppsatser:

Omslag: Excentrisk korrektion vid Centrala Scotom Excentrisk korrektion vid Centrala Scotom

Jörgen Gustafsson 

Pris: 225 :-

2001

Omslag: Design av kognitiv assistans Design av kognitiv assistans

Arne Svensk 

Pris: 225 :-

2001

Omslag: En datorexekverbar modell för lärande En datorexekverbar modell för lärande

Björn Breidegard 

Pris: 225 :-

2000

 

Omslag: Internetlärande för alla Internetlärande för alla

Peter Anderberg 

Pris: 100 :- (häftad)

1999

 

Omslag: Från observation till specialpedagogisk design Från observation till specialpedagogisk design
- Pedagogikens möte med psykiatrin 

Eve Mandre 

OBS! Eve Mandres licentiatuppsats och tillhörande CD säljs av KFS i Lund AB.
Beställ från utleverans@kfsab.se

1999

 

Omslag: The IT Potential of Haptics The IT Potential of Haptics
- Touch access for people with disabilities

Calle Sjöström 

Pris: 225 :-

1999

 

Omslag: Ultraljudsnavigerande mobil robot för rörelsehindrade personer. Ultraljudsnavigerande mobil robot för rörelsehindrade personer

Håkan Neveryd 

Pris: 225 :-

1998


Till sidans innehållsförteckning. Examensarbeten:

Omslag: Haptiskt ritprogram. Haptiskt ritprogram

Christin Hansson

Pris: 125 :-

2003

Omslag: Symbol Support Symbol Support

Karolin Bengtsson
Mia Nyström 

Pris: 125 :-

2003

Omslag: Algoritmer för huvudstyrning av dator Algoritmer för huvudstyrning av dator

Mikael Aili
Arvid Nilsson

Pris: 125 :-

2003

Omslag: Haptisk skattjakt. Haptisk skattjakt

Anna Lindholm 

Pris: 125 :-

2003

Omslag: Certec-Brandtalaren

Certec-Brandtalaren 

Anna Gulin 

Pris: 125 :- (häftad)

2001

Omslag: Speed Read

SpeedRead 
- Ett Program för Personer med Lässvårigheter

Torbjörn Håkansson 

Pris: 125 :- (häftad)

2001

Till sidans innehållsförteckning.Rapporter:

Omslag: Det tar aldrig slut Det tar aldrig slut

Andersson Gun 

Pris: 125 :-

2000

Omslag: Vad är rätt? Vad är rätt? 
Juridiska och etiska frågor i Certecs vardag

Annika Fält och Bodil Jönsson 

Pris: 125 :-

1999

Omslag: (Re)habiliteringsteknologi och design (Re)habiliteringsteknologi och design- dess teorier och metoder

Bodil Jönsson och Peter Anderberg 

Pris: 125 :-

1999

Omslag: Ord som kommer tillbaka Ord som kommer tillbaka men också en del nya ord.

Gun Andersson 

Pris: 125 :-

1998

Omslag: Expertsystem och lärande Expertsystem och lärande

Charlotte Magnusson 

Pris: 125 :-

1998

Omslag: Autismen finns där - men det ska gå bra ändå! Autismen finns där - men det ska gå bra ändå! 
Del 1. Före Kennies datorisering

Karin Axeheim , Bodil Jönsson et al

Pris: 100 :-

1997

Omslag: Cerecs kärna.

Certecs kärna

Bodil Jönsson

Pris: 100 :-

1997

Omslag: Fria Freja, del 3 Fria Freja, del 3
Ett år med pedagogik inom psykiatrin

Eve Mandre 

Pris: 100 :-

1997

Omslag: Fria Freja, del 2 Fria Freja, del 2
En explosiv utveckling

Eve Mandre och Bodil Jönsson 

Pris: 100 :-

1996

Omslag: Fria Freja, del 1 Fria Freja, del 1
Före datoriseringen

Eve Mandre och Bodil Jönsson

Pris: 100 :-

1996

Omslag: Fantomaten. Fantomaten
The PHANToM(TM) för handikappade barn

Calle Sjöström 

Pris: 100 :-

1996

Omslag: Learn.net Learn.net
- En introduktion. 

Bodil Jönsson

Pris: 100 :-

1996

Omslag: Datorns attraktionskraft. Datorns attraktionskraft

Bodil Jönsson 

Pris: 100 :-

1996

Omslag: Att erövra makten över sitt eget liv. Att erövra makten över sitt eget liv 
- Om Tullesbo i Sjöbo kommun,

Ruth Bauth och Bodil Jönsson 

Pris: 100 :-

1995

Omslag: Gun Andersson och hennes väg framåt

Gun Andersson och hennes väg framåt

Gun Andersson och Gunilla Knall 

Pris: 100 :-

1994

Senast ändrad: 07-08-30