Föregående sida!

Bodil Jönsson. Foto: Adam Haglund

Design för alla

Certec tillhör visserligen en designinstitution på en teknisk högskola men har samtidigt starka beröringspunkter med pedagogisk och medicinsk forskning. Det är den berörda människan som är huvudperson i forskningen, dvs. turordningen är ”människan och tekniken” snarare än ”tekniken och brukaren”. Forskningsansvarig är Bodil Jönsson.

Certec ger ett tiotal kurser per år (merparten helt eller delvis över internet) för blivande civilingenjörer och industridesigners respektive för yrkesverksamma främst inom vård, skola och omsorg. Utbildningsansvarig är Håkan Eftring.

Certecs website är omfattande och dess användningsgrad är hög. Ambitionen är att så mycket som möjligt skall vara tillgängligt för så många som möjligt, oberoende av funktionsförmåga, rum och tid. Web-ansvarig är Björn Breidegard.

www.certec.lth.se

Nästa sida!