Föregående sida!
20 personer ur Certecs personal uppställda i tre rader. Foto: Robert Olsson

Certec är Avdelningen för rehabiliteringsteknik inom designinstitutionen vid Lunds tekniska högskola. Vår forskning och utbildning har en uttalad avsikt: att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre förutsättningar genom en mer användvärd teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och sökande. Arbetet börjar i människan och slutar i människan, samtidigt som både process och resultat ofta har en genuint teknisk karaktär.

Drygt 25 människor arbetar på Certec, 11 av oss har forskarexamen (doktor eller lic) och 7 är forskarstuderande. Den årliga omsättningen är cirka 15 miljoner kronor.

Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund
IKDC, Sölvegatan 26, Lund

tel. 046 222 46 95
fax. 046 222 44 31
lena.leveen@certec.lth.se
www.certec.lth.se

Nästa sida!