Certec-Brandtalaren

EXAMENSARBETE CERTEC, LTH NUMMER 3:2001

Anna Gulin


Personer med kognitiva funktionshinder kan ha svårt att förstå budskapet från vanliga pipande brandvarnare. En del vet inte alls vad pipen innebär och andra kan inte komma på vad det är man bör göra när det brinner bara genom att höra signalen. Dessa problem kan göra att personen undviker matlagning, användning av levande ljus, rökning eller andra aktiviteter som medför en ökad brandrisk. Den egna eller omgivningens oro utgör då ett hinder i det självständiga liv som många önskar leva.

Detta examensarbete har resulterat i en produkt som ger dessa människor möjlighet att hantera en brandsituation på ett bra sätt. Produkten heter Certec-Brandtalaren.

Styrkan hos produkten ligger inte endast i att den ger en teknisk lösning på problemet, utan också att den passar målgruppen väl. Parallellt med utvecklingen av produkten har dagens brandberedskap och hjälpmedelssituation studerats, vilket legat till grund för lösningen. För att sedan garantera Certec-Brandtalarens enkelhet och smakfullhet har åtskilliga användartester och intervjuer gjorts.

Grundidén till Certec-Brandtalaren kommer från Arne Svensk på Certec, LTH och har utvecklats i samarbete med Nautilus Innovation AB, som kommer att ta upp den i sitt produktsortiment.

 

Certec-Brandtalaren

Läs hela rapporten i pdf-format (2 M) 

Adobe Acrobat Reader