LICENTIATUPPSATS CERTEC,  LTH.           NR 1:2000                

Björn Breidegard


En datorexekverbar modell för lärande

 

Läs uppsatsens baksidetext som en introduktion

 

Läs hela den kapiteluppdelade uppsatsen i pdf-format:

Förord och Sammanfattning
Syfte och Inledning
Teori och metod
Konstruktion av modell och simulator
Användargränssnitt och tekniska möjligheter
Simulatoranvändning - uppläggning och resultat
Diskussion och slutsatser
Appendix A: Dubelkonsmodellen - en datorexekverbar designprincip för hjärnan
Appendix B: Absolut och relativt gehör
Appendix C: Undersökning av två-SOM-interaktion
Referenser


Bild: Den Lilla Lyssnerskan


Den tryckta versionen av uppsatsen (med högupplösta färgbilder) kan beställas av Lena Leveen, email: lena.leveen@certec.lth.se 

Hämta hem den högupplösta pdf-versionen (OBS: ca 120 MB) lämplig för utskrift på en bra färgskrivare. Tips: Högerklicka på länken och välj "Spara som". Öppna sedan den hämtade pdf-filen med Adobe Acrobat Reader.

Vid frågor och tekniska problem, kontakta Björn, email: bjorn@certec.lth.se

Du är besökare nummer Hit Counter


För att kunna läsa pdf-versionen behöver du ha installerat Adobe Acrobat Reader:

Acrobat logo Adobe Acrobat Reader