Döden och trösten i historiskt perspektiv

INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2009

Birgitta Odén
Professor emerita

Balettdansös målad av Pia Fromholt


 Sammanfattning

Det är en glädje och en ära att få ge ut Birgitta Odéns ”Trösten och döden” i Certecs rapportserie. Bakgrunden är som följer:

Birgitta Odén, professor emerita i historia och välkänd äldreforskare, har följt verksamheten vid Certec i stort sett sedan dess tillkomst år 1987. Hon gjorde den första utvärderingen av Certec år 1991 tillsammans med Carin Boalt, professor emerita i byggnadsfunktionslära (†1999) och Håkan Lanshammar, numera professor och prefekt vid IT-institutionen i Uppsala.

Under snart två decennier har Birgitta Odén sedan visat ett kontinuerligt intresse för vår verksamhet, och engagemanget blev ännu starkare då Certec år 2003 tog initiativ till forskningsprogrammet ”Äldre och design”. Forskningsprogrammet har sedan utvecklat sig till att bli hela designinstitutionens program. Tillsammans med Barbro Beck-Friis, professor emerita i geriatrik, är Birgitta Odén programmets ”beskyddare” och tillskyndare.

 Läs hela rapporten i pdf-format ( 1 MB)

Adobe Acrobat Reader

Senast ändrad: 09-11-04