RAPPORT FRÅN CERTEC, LTH NUMMER 2:99

En sedelärande historia

om Änglapottans väg
från idé till produkt

Acrobat Reader Download button

Bodil Jönsson, Gunilla Knall


anglapottan.jpg (19542 bytes)


Rapporten utgår från en speciell produkt, Änglapottan, och analyserar dennas 10-åriga väg från idé till tillgänglig produkt.

Slutsatsen är att det — utöver ett verkligt behov och en god lösning — behövs antingen en engagerad entreprenör, som ägnar sig helhjärtat åt produkten, eller en större beställare. Annars kommer idén inte från prototyp till produkt.


Acrobat Reader Logo En sedelärande historia om änglapottan
finns tillgänglig i PDF-format

eller i ren DOS-text