Bodil Jönsson, Nina Reistad

Experimentell fysik


FörordDet är lite kul att man nu kan göra så här. Att det går att en gång ha skrivit en bok tillsammans, och att nu – när boken inte längre finns tillgänglig på förlag – kunna göra delar av den gratis tillgänglig för alla interesserade. Och det utan alltför mycket besvär.

"Experimentell fysik" hette boken, Studentlitteratur gav ut den, och två upplagor gick den ut i. En solskenshistoria, alltså, om ock en liten. Den hade ett enda moln: det visade sig att en systerinstitution på ett svenskt universitet i flera år å det grövsta hade kopierat (inte ens via direkt kopieringsteknik utan via manuell avskrivningsteknik) och försålt stora delar av boken. Vi upplevde det hela som ovärdigt, okollegialt och allt annat på o- som man kan hitta på, när vi plötsligt fick veta det i fjol.

Men nu kan vi glömma det också, för nu blir åtminstone bokens ena halva öppet tillgänglig för alla, och det på vårt eget initiativ. Den halva bok, vi lägger ut, handlar om varför man överhuvudtaget gör experiment, modeller och teorier. Den demonstrerar hur beroende experimentalfysiken är av väldefinierade begrepp och enheter och av ett språk som kan användas för beskrivning, bearbetning och utveckling. (Den andra halvan, som vi inte lägger ut, åtminstone I denna omgången, handlar om experimentalfysikens hur: om mätvärdesbehandling, dimensionsanalys och rapportskrivning).

Varför-delen är så skriven att även icke-naturvetaren/teknikern, som är intresserad, bör kunna läsa och förstå. Välkommen med dina reflexioner till bodil@certec.lth.se och nina.reistad@fysik.lth.se!

Lund 1997-12-20

Bodil Jönsson och Nina Reistad


Tillbaka till bokens informationssida