Bodil Jönsson, Nina Reistad

Experimentell fysik


Innehåll  Förord

  Del 1. Experimentalfysikens varför

 1. Inledning
  Inledning
  Fysikens väsen
  Naturlagarnas väsen
 2. Experiment som metod
  Experiment som metod
  Som man frågar, får man svar
  Som man arbetar, får man svar
 3. Experiment - modell - teori
  Experiment - modell - teori
  Växelspelet
  Lufttryck - hur experiment, modell och teori samverkat
  Temperatur - hur experiment, modell och teori samverkat
 4. Språkprocessen
  Språkprocessen
  Språken
  Ord - ursprung och betydelse
 5. Enheter
  Enheter
  Förverkligande av enheter
  Enhetssystem, speciellt SI-system
  Prefix
  Massenheter
  Längdenheter
  Tidsenheter
  Temperaturenheter
  Enheter för elektricitet
  Enheter för radioaktivitet (joniserande strålning)

Tillbaka till bokens informationssida