Ett förenklat användargränssnitt för mobiltelefoner

EXAMENSARBETE, CERTEC 2:2004

Erik Hallengren och Ingrid Hed


Sammanfattning

Förenklat användargränssnittDagens mobiltelefoner blir allt mindre samtidigt som den inbyggda funktionaliteten ökar. Detta leder till att mobiltelefonerna blir mer komplexa och många personer, inte minst personer med fysiska eller kognitiva begränsningar, får svårare att använda dem. För dessa människor är behovet att kunna kommunicera med sin omgivning stort, vilket leder till problem då dagens mobiltelefoner inte är anpassade efter deras behov.

Det övergripande målet med detta examensarbete var att utveckla en mer användarvänlig mobiltelefon för människor med särskilda behov genom att förändra och förhoppningsvis förbättra användargränssnittet. För att kunna lyckas med det var målgruppen tvungen att begränsas och definieras. Vi var också tvungna att ta reda på vad svårigheterna med dagens mobiltelefoner är, hur vi skulle kunna göra dem enklare att använda och slutligen implementera några utav förslagen i en prototyp för att sedan testa den. Under arbetets gång har kontakter med människor i vår målgrupp skapats för att med deras hjälp få reda på svårigheterna med moderna mobiltelefoner, få idéer på hur man skulle kunna förenkla användandet och utvärdera den slutliga prototypen.

Den slutliga målgruppen består av äldre personer, teknikovana personer och personer med kognitiva begränsningar. De idéer och förslag som implementerades i prototypen verkade underlätta delar av funktionaliteten i telefonen för testdeltagarna. Efter testningen och utvärderingen av prototypen anser vi att det är möjligt att göra en mobiltelefon som är mer lättanvänd för målgruppen, även om det är svårt att utveckla en mobiltelefon som passar alla människor.

Rapport i pdf-format (1,2 MB) (på engelska)

Adobe Acrobat Reader