Funktionshinder, säkerhet, osäkerhet och katastrofer

INTERNRAPPORT CERTEC, LTH NUMMER 1:2004

Bodil Jönsson, Eileen Deaner, Eve Mandre, Camilla Nordgren och Arne Svensk


Denna rapport är resultatet av ett uppdrag från Räddningsverket till Certec att göra en dokumentation som tar upp specifika perspektiv på säkerhet, osäkerhet och katastrofer för människor med funktionshinder, äldre och barn. Den har en initierande och övergripande karaktär och diskuterar genomgående med utgångspunkt från den berörda. Rapporten tar inte bara upp orsaker och effekter utan ger också glimtar till möjliga förbättringar och utvecklingsriktningar.

Det finns en orsak och en avsikt bakom att vi bara har ansatser till systematik i framställningen. Området är så stort att det vore missvisande att antyda att detta är något annat än ett startskott till ett förhoppningsvis innovativt och efterhand systematiskt arbete. Redan detta material kan dock i befintligt skick användas i Räddningsverkets utbildningar och i kurser om funktionshinder. Ansatsen kan också ge stöd till

 

Läs hela rapporten i pdf-format ( 600 kB)

Adobe Acrobat Reader

Senast ändrad: 04-01-29