Haptisk skattjakt

EXAMENSARBETE, CERTEC 2:2003

Anna Lindholm


Sammanfattning

I detta examensarbete gör jag ett skattjaktsspel vars målgrupp huvudsakligen är blinda och synskadade barn och ungdomar. För att spela spelet används the PHANToM, på svenska Fantomen. Ett av problemen jag ställts inför är att Fantomens räckvidd är begränsad. Därför behöver den virtuella världen flyttas på något sätt utan att den synskadade användaren tappar orienteringen i spelet. För att bestämma hur detta ska ske, och för att se om spelets idéer fungerar, har ett antal användartester utförts.

Vy från spelet.

Fantomen är ett verktyg för att känna virtuella saker i tre dimensioner. Fantomen kan till utseendet liknas vid en penna vars spets sitter på en robotarm. När Fantomen används håller användaren i pennan på samma sätt som en vanlig penna, pennan kan flyttas i alla riktningar och har ett visst motstånd när den stöter i det virtuella föremålet. Att använda Fantomen känns ungefär som att hålla i en penna och dra dess spets längs ett föremål.
Fantomen kan programmeras på olika sätt. Jag har använt Reachin API vilket är ett gränssnitt framtaget av det svenska företaget Reachin för att programmera just Fantomen. Reachin API kombinerar VRML, C++ och Python.
Resultatet av examensarbetet blev ett skattjaktsspel som fungerar, men har vissa brister. Hur spelet fungerar och vad det har för brister diskuteras i denna rapport.

 

Läs hela rapporten i pdf-format (400 KB)

Adobe Acrobat Reader