Haptiskt ritprogram

EXAMENSARBETE, CERTEC 5:2003

Christin Hansson


Sammanfattning

I det här examensarbetet beskrivs det hur jag utvecklar ett ritprogram med olika färger för blinda och synskadade personer. För att använda programmet utnyttjas the PHANToM, på svenska Fantomen, som är ett haptiskt användargränssnitt som används för att känna virtuella objekt. Fantomen ser ut som en robotarm med en penna som användaren håller i. När användaren för pennan i olika riktningar ger armen motstånd då man stött på det virtuella föremålet. Fantomen använder sig av enpunktshaptik, så det känns som om man känner på föremålet med en penna eller ett finger.

Man kan programmera Fantomen på olika sätt, jag har valt programmeringsspråket C++ och Reachin API.

 

Hus ritat i ritprogrammet.

För att utveckla ritprogrammet har jag använt mig av designteorin Usability Engineering som är utrvecklad av dansken Jakob Nielsen.

Resultatet av examensarbetet är ett ritprogram i vilket man kan rita egna bilder i olika färger och sedan känna på resultatet. Hur det fungerar och hur det har utvecklats diskuteras i denna rapport.

Läs hela rapporten i pdf-format (1 MB)

Adobe Acrobat Reader