Bild på Peter

Internetlärande för alla

Om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna
för människor
med funktionshinder.

 


Peter Anderberg


Jag har nu avklarat ca hälften av mina forskarstudier och såhär i halvtid lade jag fram en licenciat- uppsats som har namnet "Internetlärande för alla - Om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna för människor med funktionshinder." Den finns att läsa i pdf-format här (614 kB). Och i rent textformat här (242 kB).

Den 15 Oktober 1999 klockan 13:15 höll jag ett seminarium kring min uppsats i sal E:C, E-huset på Tekniska Högskolan i Lund. Opponent var Urban Nuldén. Jag blev godkänd och kan numera titulera mig teknologie licenciat...

Peter


Ur Sammanfattningen:

"Ickehandikappade människor kan kröka sin kropp och sitt intellekt för att passa in i rigida strukturer, t.ex. i utbildningar. Det kan ofta inte människor med funktionshinder. När Internet nu i princip möjliggör ett individuellt studerande, är således detta inte främst att se som en förbättring för funktionshindrade människor utan som en förstagångshändelse av gigantiska mått. Certec har tagit sig an utmaningen att inom detta nybyggande skapa kursstrukturer som möjliggör att det finns många olika sätt att ta sig in i studierna och många olika sätt att fullfölja de samma.

Designmålet är att lärandet och sökandet skall kunna vara sant individuellt men att det ändå skall finnas tillgång till en levande kursmiljö i form av medstuderande och lärare."


Sidan ändrades senast: