IT Potentialen hos Haptik -
känsel ger tillgänglighet för människor med funktionshinder

LICENTIATUPPSATS  CERTEC,  LTH NUMMER 3:1999

Calle Sjöström


Sammanfattning

Omslagbild: en hand med ett haptiskt gränssnittIdag är datorer viktiga verktyg för blinda personer men används mest som text maskiner. Den omfattande användningen av Internet som informationskanal har lett till en smärre revolution för synskadade personer genom att ge dem tillgång till information som tidigare inte var tillgänglig.
Grafiska gränssnitt som Windows har gjort datorer mer tillgängliga och lättare att använda för majoriteten av människor. Tyvärr är det grafiska gränssnittet ett hinder snarare än en förbättring för människor med synskador.

Certec har arbetat med känselgränssnitt - haptiska gränssnitt - sedan 1995, och utforskat de möjligheter de har att erbjuda personer med olika funktionshinder. Med hjälp av ett haptisk datorgränssnitt kan en blind person spela haptiska datorspel, lära sig matematik genom att känna på matamatiska kurvor och få en förbättrad tillgänglighet till grafiska gränssnitt likt Windows.
Denna uppsats försöker kondensera den erfarenhet och de ideer som är resultatet av vårt arbete vilket började med the PHANToM (från SensAble Technologies Inc) och nu också omfattar joystickar med kraftåterkoppling, FEELit musen (från Immersion Corp.), och andra haptiska apparater. Skillnaden mellan den 3D-haptik som the PHANToM ger och den 2D-haptik som FEELit musen tillhandahåller analyseras.

Det fastslås att vårt tidiga arbete med the PHANToM gav upphov till grundläggande kunskaper och ett "försprång för vårt tankesätt" som var av stor nytta när vi hade möjligheten att testa FEELit musen.

Tre olika koncept inom området haptisk Windows presenteras

En prototyp av FEELit musen och en ännu inte släppt programvara användes för att implementera testprogram och för att genomföra en begränsad fallstudie med två blinda användare.

Alla idéerna ansågs användvärda så snart barnsjukdomarna och instabiliteterna i de tidigare implementationerna hade eliminerats. Testpersonerna var mycket entusiastiska inför tanken att använda haptik som ett medel att få bättre allmän tillgänlighet till Windows och de hade många ideer om möjliga användningsområden för denna teknik.

Resultaten berättigar helt klart fortsatt forskning, testning och förfining av användandet av haptik för datortillgänglighet.


 

Denna licentiatuppsats baserar sig på följande: 

The sense of touch provides new computer interaction techniques for disabled people
C. Sjöström, K. Rassmus-Gröhn
Artikel publicerad i Technology & Disability (IOS Press) Volume 10, Number 1, 1999

Using a Force Feedback Device to Present Graphical Information to People with Visual Disabilities
K. Rassmus-Gröhn, C. Sjöström
Short paper presenterad på the Second Swedish Symposium on Multimodal Communication, Lund, Sweden, Oct 1998

The Phantasticon - The PHANToM for blind people
C. Sjöström
Artikel presenterad på the Second PHANToM Users Group, Dedham MA, Oct 1997

To Use the Sense of Touch to Control a Computer and the World around You
C. Sjöström, B. Jönsson
Artikel presenterad på the AAATE conference, Thessaloniki, Greece, Sep 97

 

Keywords: Haptic, IT, Access methods, Disability, Windows, Blind, Mobile Impairment

 


Komplett rapport ( på engelska):

[PDF-format 379 kb] The IT Potential of Haptics  - touch access for people with disabilities.

[TXT-format 83 kb] The IT Potential of Haptics  - touch access for people with disabilities.

Appendix: Artikel publicerad i Technology and Disability [PDF-format]

 


Senast ändrad: 03-11-13