Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Learn.net - en introduktion


Bodil JönssonInnehållsförteckning

Debutföreläsningsreflexioner

Distans eller närhet

Nätburen introduktionsföreläsning

Digital eftersits

Presskonferens över nätet - inledning

Presskonferens över nätet - konferensen