Människonära design

Omslag Människonära designUtgiven på Studentlitteratur 2005.

Bodil Jönsson, redaktör

Övriga medverkande författare:
Peter Anderberg
Gunilla Brattberg
Björn Breidegard
Håkan Eftring
Henrik Enquist
Krister Inde
Eve Mandre
Camilla Nordgren
Arne Svensk
Ingrid Whitelock

 

"Människonära design är till för dig som bryr dig om design och teknik och hur de inverkar på människors liv. Med den här boken, tillkommen under designåret 2005, vill författarna lyfta fram att design inte bara är yta och form utan också konstruktion, funktion och nytta. Design är i grunden inget annat än tankar som förverkligats och som påverkar vardagen för oss alla.

De tio upplevelsebaserade berättelserna i bokens första del kan läsas fristående från bokens andra, teoretiska och metodiska del, och inspirera till engagemang och åtgärder. Teori- och metodavsnitten kan också läsas fristående för den som främst söker de perspektiven. Men viktigast är delarna tillsammans, för när kunskaper om grundläggande teorier och metoder relateras till verkligheten vi lever i, skapas helt andra dialoger mellan de berörda människorna och de professionella.

Boken kan användas i grund- och vidareutbildningar inom vård, skola och omsorg, inom design och teknik samt inom den sociala sektorn."

Människonära design - ett område och en bok (pdf 150 kB)

Hela boken på svenska (4Mb)

Engelsk översättning finns också som pdf: Design Side by Side

Adobe Acrobat Reader