Föreläsning på NHRs kongress 19 september 2003
Bodil Jönsson, professor, Certec, Institutionen för Designvetenskaper, LTH

   Föreläsningen i nerladdningsbart PDF-format.

 

180 graders omsvängning

180 graders omsvängning - det är halva varvet runt. Det är att titta helt åt andra hållet. Jag skall här peka på inte bara en utan två viktiga sådana pågående omsvängningar i relationen mellan människan och vården:

Janus. Janus (den gud som månaden Januari är uppkallad efter) tittar åt båda håll

 

1) Från delar till helhet
Att titta på helheten snarare än på delarna är den första helomvändningen. Gör man denna, byter många vårdfrågor karaktär och övergår till exempel i:

Vilken är min helhetsdiagnos? Genom den frågan förnekar man inte betydelsen av specialdiagnoserna. Däremot lyfter man upp att specialdiagnoser behöver kompletteras, eftersom inte ens summan av aldrig så omfattande specialdiagnoser ger helheten.
Finns det någon helhetsinsats som kan vara bra för mig? Visst behövs specialinsatserna - men finns det också helhetsinsatser av värde för hälsan? Vem vet vad jag behöver för helhetsinsatser för att hjälpa min kropp i dess ständiga balansletande?
Vad är det för helhet alla olika mediciner skapar i kroppen? Vad de än är ordinerade mot, samverkar de med kroppen till ett samlat helt. Vem kan mäta den helhetseffekten?

Från lövat träd till vedstapel.
Om än aldrig så fint lövat och kvistat och uppsågat och travat blir resultaten från träindustrins produktförädling aldrig ett helt träd.

2) Från behandlad patient till upplevande huvudperson: Att kunna lita på hur man själv känner sig snarare än att fråga specialister hur man mår. Att som patient ha och ta initiativföreträde framför experterna. Att vara den som frågar och får svar på de egna frågorna snarare än att vara den som blir informerad om vad någon annan tycker man borde veta. Att själv vara den som bestämmer vilka funktioner som är viktiga för mig och hur jag vill klara dem.

Det är dessa två synvändor jag skall hålla mig till hela föreläsningen - att gå från att titta på delar till att titta på helheter och att göra om sig själv från underdånig patient till huvudperson i det egna livet.

Läs hela föreläsningen