På Goda Grunder


Förord till nätutgåva 2002

Boken På Goda Grunder kom ut på Bra Böckers förlag år 1992. Den utgjorde en av många uppföljare till arbetet i Miljödelegationen Västra Skåne (se SOU 1990:93, ”Miljön i Västra Skåne år 2000”). Den hade ett vidare geografiskt perspektiv än det skånska och sitt fokus på global hållbar utveckling. Boken spreds i sin första version över hela Sverige (i 10 000 exemplar), och den översattes till engelska, indonesiska och kinesiska (på gång just nu).

Under FNs miljökonferens i Rio 1992 fick de folkliga perspektiv och lärandeperspektiv som drivs i ”På Goda Grunder” en ytterligare förstärkning genom att den gick att föra in i det sammanhang som kallas för ”Agenda 21”. Det blev därför naturligt att komplettera boken med ett kapitel just om Agenda 21. I sin nya version kom ”På Goda Grunder” ut på Libers förlag år 1994 och där har den sålt i ytterligare 7 000 exemplar. . En TV-serie, "Forward to Basics - nya mönster att tänka med", gjordes samtidigt för UtbildningsTV samt för Framtidens Skola med boken På Goda Grunder som grund.

Nu när boken efter över 10 år i framgångsrika tryckta upplagor inte längre ges ut på förlag, vill vi båda författare på detta sätt göra boken fritt tillgänglig över Internet, både för dem som vill använda den i reguljär utbildning och för den enskilde intresserade. Året är nu Rio +10 i Johannesburg.

Med vänlig hälsning

Bodil Jönsson och Per Wickenberg

 

Bokens innehållsförteckning