På Goda Grunder


Referenser

Detta är ju bara en inspirationsbok. Därför är - fullt avsiktligt - referenslistan synnerligen kort. En fyllig genomgång av existerande miljö-undervisningsmaterial görs av Per Wickenberg i Skolan och miljöundervisningen, Skolverkets rapport nr 34, samt i Miljönyckeln, Skolverkets rapport nr 35 (båda 1993, ISSN 1103-2421). Vidare en utförlig referenslista i "Agenda 21 - lagen, skolan och livsstilen" i antologin Forskning om livsstil och miljö, Forskningsrådsnämnden, Sthlm 1994 (ISSN 0348-3991).

1. Brundtlandkommissionens rapport till FN:s generalförsamling, Our Common Future (1987) (ISBN 0-19-282080-X), sv. övers., Vår gemensamma framtid (Tiden, Stockholm, 1988) (ISBN 91-518-2159-1)

2. Nyerererapporten, The Challenge to the South, The Report of the South Commission, (Oxford Univ Press, New York, 1990) (ISBN 0-19-877311-0)

3. Björn Andersson, Grundskolans naturvetenskap. Forskningsresultat och nya idéer (Utbildningsförlaget, Stockholm, 1989) (ISBN 91-47-03118-2)

4. Matthew Brennan, Människan och miljön. Handledning för miljöundervisningen (Utbildningsförlaget, Stockholm, 1989/1990) (nu hos A&W)

Lågstadiet (1989): ISBN 91-47-03163-8
Mellanstadiet (1989): ISBN 91-47-03297-9
Högstadiet (1990): ISBN 91-47-03164-6

5. Mats Areskoug, Miljöräkneboken (Carlstedts, 1990) (ISBN 7918-015-9)

Nu finns också: Lena Fritzén och Elisabeth Klewborn, Lilla Miljöräkneboken, Carlstedts förlag, Lund, 1991
- Sopor (ISBN 7918-016-7)
- Trafik (ISBN 7918 017-5)

6. Sverker Sörlin, Naturkontraktet. Om naturumgängets idéhistoria, Carlssons, Stockholm, 1991 (ISBN 91-7798-447-1)

7. Agenda 21 - Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling, UNCED-biblioteket, volym II, Miljö- och naturresursdepart, Sthlm 1993

8. Agenda 21 - en sammanfattning, UNCED -biblioteket, volym III, Miljö- och naturresursdepartementet, Sthlm 1993

9. Vår uppgift efter Rio, svensk handlingsplan inför 2000-talet med utgångspunkt från Agenda 21, SOU 1992:104 (ISBN 91-38-13185-4)

En av Sveriges största samhällsvetare, kulturgeografen Torsten Hägerstrand, har publicerat en mängd böcker och artiklar som är relevanta i detta sammanhang. Speciellt viktigt är hans tidsgeografiska betraktelsesätt. Bland tillgängliga böcker kan nämnas Om tidens vidd och tingens ordning. Texter av Torsten Hägerstrand, Byggforskningsrådet, Sthlm 1991, ISBN 91-540-5363-3.

>>Tillbaka

Bokens innehållsförteckning