Redovisning av projekt i kursen Rehabiliteringsteknik AK hösten 2001

Målet med projektet är att praktiskt öva sitt tekniska kunnande och tillämpa det på ett tekniskt hjälpmedel för en människa med någon form av funktionshinder.

I projektet ingick att göra en modell eller en prototyp av artefakten, en poster som presenterar projektet och ett produktblad på en A4-sida.

Projektbeskrivning

Problembeskrivning

Lista med valda projekt och länkar till produktbladen:

Grupp     Proj. nr. Projekt & handledare
1 Erik Rosell Björn Möllerström 2 En vagn till Love - Camilla Nordgren
2 Johanna Lethin Malin Andersson 16 Sällskapsspel för vuxna med utvecklingsstörning - Arne Svensk
3 Håkan Larsson Niklas Lindkvist 1 Ett skötbord till Love - Camilla Nordgren
4 Lena Bergkvist Jonas Håkansson 9 Datorprogram - Kirre Rassmus-Gröhn
5 Anders Nilsson Magnus Andersson 18 Köra rullstol med bricka i händerna - Håkan Neveryd
6       Bildmail - Henrik Danielsson
7 Fadi Abbas Jan Karlsson 3 Bildchat - Henrik Danielsson
8 Peter Danielsson Oscar Johansson 3 Bildchat - Henrik Danielsson
9 Mia Nyström Karolin Bengtsson 10 Henriks TV-problem (+ tid) - Arne Svensk
10 Sara Jönsson Maria Sernerup 16 Sällskapsspel för vuxna med utvecklingsstörning - Arne Svensk
11 Maria Kloo Anna Hilmersson 22 Storage and retrieval of items from closets or cupboards - Holly K. Ault
12 Fredrik Hansson   11 Enkelt spel till PHANToM - Calle Sjöström
13 Anna Harder Katarina Lindberg 8 Inköpshjälp till Henrik Persson - Arne Svensk
14 Åsa Andersson Åsa Pauly 13 Datoriserad jukebox med bildspel - Kirre Rassmus-Gröhn
15 Thomas Hermansson   27 Doorbell for deaf office workers - Holly K. Ault
16 Sara Rowell Christin Hansson Eget Anpassade kryckor - Gunilla Knall
17 Josefin Björk Per Hugosson 13 Datoriserad jukebox med bildspel - Kirre Rassmus-Gröhn
18 Evert Alm Jessica Erlandsson Eget Bildnummerpresentatör - Kirre Rassmus-Gröhn