<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Projektredovisning 2004

MMI-uppgifter och Projekt Hösten 2004

Rehabiliteringsteknik 5p innehåller ett projekt på 2p. I projekten har man arbetat fram ett produktkoncept eller en produktprototyp. Rapporteringen består av en postersession och ett produktblad. Klicka på projektnamnet för att få se produktbladet för produkten.

Produktbladen är i pdf-format för att de ska behålla sin ursprungliga layout så långt det är möjligt.

Grupp Medlemmar Poster Produktblad
A Elisabeth Edgren
Henrik Andersson
Simon Jonasson
Promenixen- stegräknare Promenixen - stegräknare
B Andreas Gredegård
Helena Lindh
Jenny Nilsson
Galax - dataspel Galax - dataspel
C Andreas Månsson
Jörgen Ellberg
Sara Mölstad
KRY -CKAN - hopfällbar krycka KRY-CKAN - hopfällbar krycka
D Ester Ytterbrink
Henrik Palm
Hanna Björkdahl
MAX - motståndsinställning för spinning MAX - motståndsinställning för spinning
E Anders Löfstedt
Fredrik Nordström
Maria Ekström
Den sjungande motionscykeln Den sjungande motionscykeln
F Eskil Algéus
Jenny Navréd
Walter Nilsson
Lystring - vibrerande armband Lystring - vibrerande armband
G Linda Karlsson
Sarah Emond
Janne Mårtensson
Pumpar för rullstolshjul Pumpar för rullstolshjul
H André Hellström
Magnus Wallengren
Lisa Lu
M.F.A. - datorbaserad musikspelare M.F.A. - musikspelare för alla
I Martin Skärbäck
Oskar Kindbom
Karolina Mileros
Roliga Råttfällan -spel Roliga Råttfällan - spel
J Marcus Olsson
Martin Persson
Larmsignal för handikapptoaletter Larmsignal för handikapptoaletter