Grupparbeten som gjorts i

MMI - Människa Maskin Interaktion


Grupparbetsledare: Kirre Rassmus Gröhn
Rehabiliteringsteknik AK ht 1997

 
Uppgifter

Grupp 1 - Klockradio med CD-spelare
Björn Gustavsson E-93
Anette Lilja E-95
Mathias Rosvall E-93
Lotta Waxberg F-95

Grupp 2 - Bankomat med möjlighet att sätta in pengar
Lars Eriksson E-91
Fredrik Sebelius F-91

Grupp 3 - Kombinerad TV- och video-fjärrkontroll
Hanna Bratt F-93
Anders Malmberg D-93
Per Martinsson E-94

Grupp 4 - Kombinerad TV- och video-fjärrkontroll
Jeanette Axelsson F-94
Maria Björkman E-94
Camilla Carlson E-94

Grupp 5 (saknas)

Grupp 6 - Klockradio med CD-spelare
Henrik Danielsson E-93
Dan Dumitresco M-88
Björn Nordin F-94
Filip Svensson E-93

Grupp 7 - Kombinerad TV- och video-fjärrkontroll
Tobias Carlsson M-95
Philip Sandell E-91
Mårten Pålsson F-91 (fd. grupp 8)
Mohammad Shalalbandan K-94 (fd. grupp 2)
Synpunkter

Grupp 8 (saknas)

Projekten har granskats av Charlotte Magnusson, Arne Svensk, Gunilla Knall och Kirre Rassmus Gröhn.
Hemsida | Sök på servern | E-post till Webmaster | Personal och adresser